Новости и обавјештења

5. ОКТОБАР - СВЈЕТСКИ ДАН УЧИТЕЉА

Поводом свјетског дана учитеља почињу радионице српског језика за странце у ЈУ Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, 8. октобар (субота) 2019. године, у 13 часова

Поводом 5. ОКТОБРА - СВЈЕТСКОГ ДАНА УЧИТЕЉА
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске започиње са радионицама конверзације српског језика за странце

Свјетски дан учитеља обиљежава се, према одлуци UNESCO-а, од 1994., сваке године 5. октобра, у стотину земаља свијета. Ова племенита професија оправдано је добила свој дан у календару јер учитељи су снага и подршка дјеци широм свијета, они их обликују знањем и срцем, а не мјере количину свега што пруже на крају радног дана.

 

Циљ обиљежавања овог дана је да се истакне важност рада свих учитеља и наставника те њиховог утицаја на развој друштва у цјелини. На овај начин истиче се и значај образовања уопште, а у том процесу, као подршка, учествују и друге институције и професије.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске подржава обиљежавање Међународног дана учитеља увођењем нових активности у свој програм рада. Идејом „Библиотекари подучавају“, почеће циклус бесплатних радионица конверзације на српском језику, намијењених странцима који живе у нашем граду. Прва радионица одржаће се у уторак 8. октобра у 13.00 часова, у Изложбеном салону Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Добро дошли!

 

On the occasion of October 5, International Teachers' Day, the National and UniversityLibrary of RepublikaSrpska is starting Serbian conversation workshops for foreigners, October 8, at 1:00 p.m.

 

International Teachers' Day is, according to the UNESCO's decision from 1994, commemorated annually on October 5 in hundreds of countries around the world.  This noble profession has justifiably got its day in the calendar, for teachers are power and support to children all over the world.  They shape them with their knowledge and heart, without measuring the quantity of everything they give at the end of the workday. 

The goal of featuring this day is to emphasize both the importance of work of all teachers and their influence to the societal development in entirety as well.  This is how the importance of education is, in general, emphasized and in this process other supporting institutions and professions participate, too.

 

The National and University Library of RepublikaSrpska supports the commemoration of International Teachers' Day by introducing new activities into their work program.  With the idea entitled”Librarians teach”, a new cycle of free Serbian conversation workshops for foreigners living in our city is going to start.  The first workshop will be held on Tuesday, October 8, at 1:00 p.m. in the Showroom of the National and University Library of RepublikaSrpska.

 

Welcome!

To top