Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе

Набавка и обрада библиотечке грађе веома је важан сегмент за рад и развој Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Библиотечка грађа пристиже кроз основне видове набавке: обавезни примјерак, куповина, размјена, поклон и властита издања. Приспјела грађа се разврстава у серијске и монографске публикације, посебне збирке, као и у некњижну грађу. У складу са тим, врши се набавна политика Библиотеке и избор публикација, водећи рачуна о потребама корисника и о тренутном стању фондова појединих одјељења. Опсег грађе зависи од величине библиотеке и њене намјене. 

Обрада библиотечке грађе подразумијева библиографску обраду користећи програмску опрему COBISS и на тај начин учествује у изградњи система узајамне каталогизације. Стручна обрада обухвата формалну обраду (попис библиографских елемената неопходних за идентификацију одређене публикације) и садржајну или стварну обраду у којој се грађа разврстава према садржајним обиљежјима (класификацијом по УДК систему и предметним одредницама). Према међународним и националним библиотечким стандардима свакодневно се обрађује сва нова грађа која пристиже у Народну и унивeрзитeтску библиотеку Републике Српске и доступна је путем онлајн каталога Библиотеке. Истовремено, обавља се ретроспективна конверзија података, односно пренос података каталошког описа са каталошких листића у електронски каталог. Стварањем библиотечке базе података посредством каталогизације и класификације омогућава се општа доступност подацима и лакши начин претраживања путем интернета. 

Биљана Папић, координатор Одјељења обраде библиотечке грађе

(biljana.papic@nub.rs)