Центар за дигитализацију

Центар за дигитализацију носилац је организације система информација дигиталне грађе ЈУ НУБ РС.

Послови центра: 

  • креирање дигиталних копија са пратећим системом метаподатака,
  • развијање технолошких аспекта дигитализације,
  • праћење свјетских стандарда и протокола у овој области и изналажење начина њихове имплементације код нас,
  • израда стратегија и покретање пројаката дигитализације у координацији са другим установама које се баве дигитализацијом или им је потребна услуга дигитализације. 

Основни задатак овог центра је  створити оквир који омогућава и подстиче широку доступност, коришћење и размјену културних садржаја, кроз олакшан приступ дигиталиним  садржајима створеним помоћу савремених информационих технологија.