Научноинформациони центар

Научноинформациони центар  прати развој система научних информација и комункација, претражује базе података из свих научних области, те упућује кориснике у рад са електронским изворима информација, интернет алатима, базама података, приручницима и сл. 

 Поред тога, у оквиру дјеловања научноинформативног центра:

  • промовише се информационо описмењавање корисника,
  • израђују се информатори, водичи и други информативни материјали о Библиотеци,
  • припремају се  информативни материјали за веб-сајт Библиотеке,
  • одржавју се рефералнe базe података и системи научних информација,
  • формирају се, одржавају и промовишу рефералне базе података и електронски сервиси,
  • одржавју се електронски информациони сервиси за кориснике,
  • укључују се актуелни извори свих врста информација у понуду корисницима.