Реферално одјељење са читаоницама

Реферално одјељење располаже са три студијске читаонице (А, Б и Ц)  и  научнoм  читаоницoм.

У овом одјељењу се поред књига чувају и друге различите публикације, као што су: зборници са научних скупова, годишњаци, докторске и магистарске тезе одбрањене на факултетима у Републици Српској и др. 

На информативно-консултативним пословима у овом Одјељењу запослена су два информатора који корисницима пружају помоћ у проналажењу и што бржој и лакшој доступности информација, и то на основу сопственог и фондова других библиотека у земљи и у свијету. Публикације које не посједује наша библиотека набављају се међубиблиотечком позајмицом из других библиотека у земљи и иностранству.

Након консултовања лисног или електронског каталога, грађу из посебних збирки корисник наручује на основу прописаних образаца. 

Фонд којим располаже ово одјељење може се користити искључиво у простору читаонице.

Референсна збирка (енциклопедије, библиографије, лексикони ...) је у слободном приступу и омогућава самостално претраживање из различитих научних области.