Како наручити грађу?

Након што сте пронашли податак о посједовању грађе, потребно ју је наручити испуњавањем реверса за наручивање грађе (доступног на пултовима у читаоницама). На реверсу је потребно исписати сигнатуру, потребне податке о грађи, личне податке и својеручно га потписати.

Сигнатура је бројчана ознака по којој су књиге поредане у магацину Библиотеке или словно-бројчана ознака на полицама Информативно-позајмног одјељења, Одјељењa „Старчевица“, Одјељења „Обилићево“, Дјечије библиотеке „Борик“ и др. Исписана је на наљепници која се лијепи на корице књиге. Сигнатуру је могуће пронаћи на каталошком листићу. Грађу са ознакама сигнатуре IPO, ST, OB i DO дозвољено је посуђивати и користити ван библиотеке, док је грађу са осталим ознакама сигнатуре могуће користити само у читаоничким просторима библиотеке.

Примјер сигнатуре за књиге: UN III-016300, ZZ I-000173-5, IPO 821-SRP ANDRIĆ I. Travnička и сл.

Примјер сигнатуре за часописе: Č-II-0154.

Примјер сигнатуре за новине: N-II-0295.