Студијске читаонице

Tри студијске читаонице (А, Б и Ц) располажу са укупно 220 читалачких мјеста, 17 мјеста у индувидуалним одјељцима  и 8 читаоничких мјеста за интерактивно учење. У читаоницама се може проучавати грађа из одјељења Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.