Питајте библиотекара

Ако желите поставити питање посједује ли Библиотека одређену књигу, начин кориштења грађе, радно вријеме и слично попуните образац за општа питања.

Питајте библиотекара - образац за општа питања

Питајте библиотекара - тематско претраживање

Ако желите претраживање литературе према одређеној теми за потребе писања семинарских, завршних, дипломских, магистарских и докторских радова, као и за сврху пројеката, истраживања и др., попуните образац.

Питајте библиотекара је онлине информационо-реферална услуга ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске која омогућава комуникацију корисника и библиотекара у рјешавању информационих питања и захтјева за тематска претраживања.

Услуга је доступна 24 часа на дан и 365 дана у години, а одговор се електронском поштом шаље у што је могуће краћем року.

Крајњи је циљ услуге удовољити информационим потребама потенцијално широке онлајн заједнице.

Услуга омогућава кориснику одабир једног од могућа два обрасца: Онлајн образац Питајте библиотекара – општа питања и Онлајн образац Питајте библиотекара – тематско претраживање.

Тематска претраживања обезбјеђују корисницима пописе/приједлоге литературе за потребе израде семинарских, завршних, дипломских, магистарских и докторских радова, као и у сврху пројеката, истраживања и др.

Након попуњавања образаца за постављање питања корисник ће добити информацију о томе да ли је порука примљена.

Резултате претраживања можете очекивати у року од 24 часа, односно ако се ради о сложенијим питањима, у року од 72 часа.