Међународна сарадња

Међународна сарадња ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске развија се кроз активно учешће у међународним струковним организацијама и удружењима, сарадњом с библиотекама у Европи и свијету, размјеном знања и искустава кроз учешћа у међународним пројектима и програмима, размјеном публикација и међубиблиотечком размјеном те представљањем дјелатности и пројеката Библиотеке на међународним научним и стручним скуповима.

Чланство