Адресар запослених

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ТЕЛЕФОН ЛОКАЛ ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА ОДЈЕЉЕЊЕ
АНТИЋ РАТКА 215-866
215-859
120 email:ratka.antic@nub.rs Одјељење за међубиблиотечку позајмицу
АРАПОВИЋ СЛАВКО 215-866
215-859
  Техничка служба
БАБИЋ   ЉИЉАНА 215-866
215-859
215-822    
107 email:ljiljana.babic@nub.rs Секретар
БЛАГОЈЕВИЋ БЕРИСЛАВ 215-866
215-859
109 email:berislav.blagojevic@nub.rs Реферално одјељење
БУНИЋ МИЉКА 215-866
215-859
116 email:miljka.bunic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
БОЈИЋ МИЛИЈАНА 215-866
215-859
115 email:boji.milijana03@gmail.com email:milijana.bojic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе, Обавезан примјерак и Национални фонд
ВАСИЋ БРАНИМИРКА 439-590 email:branimirka.vasic@nub.rs Одјељење „Старчевица“
ВОЈВОДИЋ СРЂАН 215-866
215-859
108 email:srdjan.vojvodic@nub.rs Графички дизајнер
ВРТУНИЋ МИЛЕНА 215-866
215-859
111 email:milena.vrtunic@nub.rs Служба општих послова
ВУКОВИЋ ОРИЈАНА 211-460 email:orijana.vukovic@nub.rs Завичајно одјељење
ГАЈИЋ ДУШАНКА 257-194 email:dusanka.gajic@nub.rs Дјечије одјељење „Борик“
ГЛИШИЋ САНДРО 215-866
215-859
109 email:sandro.glisic@nub.rs Реферално одјељење
ГРАНДИЋ АЛЕКСАНДАР САША 215-866
215-859
117 email:aleksandar.grandic@nub.rs Реферално одјељење – Информатор
ДАМИЈАНОВИЋ СЛАЂАНА 215-866
215-859
106 email:racunovodstvo@nub.rs Служба рачуноводства
ДЕЛИЋ ДАНКА 215-866
215-859
120 email:danka.delic@nub.rs Реферално одјељење – Информатор
ДИЗДАРЕВИЋ  ВЕСНА 257-194 email:vesna.dizdarevic@nub.rs Дјечије одјељење „Борик“
ДУНОВИЋ ТАТЈАНА 215-866
215-859
215-750
121 email:tatjana.dunovic@nub.rs Матична служба
ЖИВАНОВИЋ СРЂАН 215-866
215-859
114 email:srdjan.zivanovic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
ИВИЋ РАДОЈКА 215-866
215-859
105 email:radojka.ivic@nub.rs Служба рачуноводства
ЈАЊИЋ ЈЕЛЕНА 215-866
215-859
124 email:jelena.janjic@nub.rs Библиографско-археографско одјељење
ЈОВАНИЋ ИВАНА 215-866
215-859
117 email:jovanic.ivana@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
ЈОВИЋ ВЕСНА 215-866
215-859
email:vesna.jovic@nub.rs Информативно-позајмно одјељење
КАРАЛИЋ ВЕСЕЉКА 215-866
215-859
115 email:veseljka.karalic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
КНЕЖЕВИЋ МИЛОМИРКА 215-866
215-859
  Техничка служба
КОМЛЕНИЋ ЖЕЉКА 215-866
215-859
112 email:zeljka.komlenic@nub.rs ВИБ РС Центар
КУЗМАНОВИЋ СПОМЕНКА 215-866
215-859
113 email:spomenka.kuzmanovic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
ЛАЗИЋ НАДА 215-866
215-859
  Техничка служба
ЛАЈШИЋ ХЕЛЕНА 215-866
215-859
122 email:helena.lajsic@nub.rs Реферално одјељење
ЛЕВИ САША 215-866
215-859
109 email:sasa.levi@nub.rs Информативно-позајмно одјељење
ЛИПОВАЦ ДУШИЦА 215-866
215-859
115 email:dusica.lipovac@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
МАКСИМОВИЋ РАЈКА 215-866
215-859
  Техничка служба
МАРИЋ РАТКА 215-866
215-859
120 email:ratka.maric@nub.rs Одјељење за међубиблиотечку позајмицу
МЕЋАВА НЕВЕНА 466-993 email:nevena.mecava@nub.rs Одјељење Обилићево
МИЛАКОВИЋ МАРА 215-866
215-859
109 email:mara.milakovic@nub.rs Реферално одјељење
МИЛАКОВИЋ НАТАЛЈА 213-818   Одјељење страних читаоница – Руски центар
МИЛОШЕВИЋ БОЈАНА 215-866
215-859
123 email:bojana.milosevic@nub.rs Одјељење периодичних публикација
МИЛЕТИЋ ТАЊА 215-866
215-859
215-894
104 email:direkcija@nub.rs Секретарица директора
МИЛЕКИЋ ЉУБИЦА 215-866
215-859
113 email:ljubica.milekic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
МИЛИЧЕВИЋ МЛАДЕН 215-866
215-859
Техничка служба
МИЉЕВИЋ ТАТЈАНА 215-866
215-859
117 email:tatjana.miljevic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
ПАВЛОВИЋ МАРИЈА 211-460 email:marija.pavlovic@nub.rs Одјељење ISBN/ISMN и служба CIP-а
ПАПИЋ БИЉАНА 215-866
215-859
115 email:biljana.papic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
ПЕТКОВИЋ БРИГИТА 215-866
215-859
110 email:periodika@nub.rs Одјељење периодичних публикација
ПЕТРОВИЋ ЗЕЧИЋ ЉИЉА 215-866
215-859
215-894
104 email:direkcija@nub.rs Директор
ПРЖУЉ СОЊА 215-866
215-859
116 email:sonja.przulj@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
РАЧИЋ ВЕЛИМИР 215-866
215-859
Техничка служба
РЕНДИЋ АЛЕКСАНДРА 215-866
215-859
118 email:aleksandra.rendic@nub.rs Информативно-позајмно одјељење
САВАНОВИЋ ОГЊЕНКА 215-866
215-859
117 email:ognjenka.savanovic@nub.rs Реферално одјељење
СТАНИШИЋ ИРЕНА 215-866
215-859
116 email:irena.stanisic@nub.rs Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
СТАНКОВИЋ НАДА 215-866
215-859
  Техничка служба
СТОШИЋ АЛЕКСАНДРА 215-866
215-859
118 email:aleksandra.stosic@nub.rs Информативно-позајмно одјељење
СТУПАР ТРИФУНОВИЋ ТАЊА 211-460 email:tanja.stupar-trifunovic@nub.rs Одјељење за издаваштво, програме и односе с јавношћу
ТАЛИЈАН ГОРАН 215-866
215-859
108 email:goran.talijan@nub.rs DOI агенција РС
ТУБИЋ РАНКА 215-866
215-859
109 Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе
ТРЕБОВАЦ ЗОРАН 215-866
215-859
109 email:zoran.trebovac@nub.rs   Реферално одјељење
ТУЦКЕШИЋ РАДИВОЈ 215-866
215-859
  Техничка служба
УЛЕТИЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА 215-866
215-859
118 email:aleksandra.uletilovic@nub.rs Информативно-позајмно одјељење
ЧВОРОВИЋ АЛЕКСАНДРА 257-194 email:aleksandra.cvorovic@nub.rs Дјечије одјељење „Борик“
ЧЕГАР СТЕВАНИЈА 215-866
215-859
111 email:stevanija.cegar@nub.rs Служба општих послова
ЏЕПИНА НАДА 215-866
215-859
110 email:periodika@nub.rs Одјељење периодичних публикација
ШАРИЋ МИРЕЛА 215-866
215-859
119 email:mirela.saric@nub.rs Научноинформациони центар
ШЕШИЋ МЛАЂЕНКА 215-866
215-859
116 email:mladjenka.sesic@nub.rs Техничка служба
ШМУЉА ВАЊА 215-866
215-859
113 email:vanja.smulja@nub.rs Одјељење библиотека цјелина и легата