Управа

Управни одбор ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске чини пет чланова. 
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: 
 1. Душан Поповић (предсједник),
 2. Рајко Леканић,
 3. Василије Шајиновић,
 4. Марија Бургић,
 5. Весна Крунић.

ДИРЕКТОР: Љиља Петровић Зечић, проф. српског језика и књижевности

СЕКРЕТАР: Љиљана Бабић, дипл. правник 

Библиотека у бројкама  
 • Фонд Библиотеке око 600.000 јединица библиотечке грађе.
 • Простор Библиотеке – 3.953,68 м2.
 • Централна зграда Библиотеке – 2.143 м2.
 • Магацин, депо за фондове – 625,50 м2.
 • Читаонице за одрасле –  628 м2.
 • Полица за монографске пуликације – 4.064,30 м.
 • Полица за серијске публикације – 1.347,30 м.
 • Градско одјељење „Обилићево“  – 258 м2.
 • Градско одјељење „Старчевица“ – 168 м2.
 • Дјечија библиотека „Борик“ – 212 м2.
 • Читаоница за дјецу – 91 м2.
 • Број читаоничких мјеста за одрасле – 220.
 • Број читаоничких мјеста у индувидуалним одјељцима – 17.
 • Број читаоничких мјеста у научној читаоници – 10.
 • Број читаоничких мјеста за интерактивно учење – 8.
 • Број читаоничких мјеста за дјецу – 30.
 • У дворанама за семинаре 160 мјеста.