Одјељење Старчевица

Одјељење Старчевица дјелује у саставу Градске јединице ЈУ НУБ PC.

Приступ књигама je слободан и дозвољено je да сами бирате књиге које Вас занимају. Библиотекари-информатори ће Вам пружити помоћ при одабиру књига и њиховом смјештају на полицама.

У саставу библиотеке дјелује издаваоница, читаоница за одрасле, дјечије одјељење са читаоницом и играоницом, интернет клуб. Корисници имају могућност читања дневне штампе. У оквиру дјечијег одјељења организују се радионице.

Чланска карта важи календарску годину, a двије књиге се могу позајмити на петнаест дана.