Рачунарско-програмерски центар ЈУ НУБ РС

Рачунарско-програмерски центар бави се планирањем, пројектовањем и развојем рачунарско-информатичког система и мреже библиотека, пројектовањем база података, те координацијом и спровођењем истраживања о кориштењу рачунарске технологије. Такође, овај центар задужен је за инсталацију, одржавање и контролу рада виртуелне десктоп инфраструктуре (ВДИ) рачунарско-информатичког система ЈУ НУБ РС, администрацију сервера и сви друге послове у вези са квалитетним функционисањем мреже ЈУ НУБ РС.