Како посудити књигу изван Библиотеке?

Грађа се посуђује и враћа на пулту: 

  1. Информативно-позајмног одјељења од понедјељка до петка, од 8.00 до 20.00 часова и суботом од 8.00 до 14.00 часова.
  2. Дјечије библиотеке „Борик“ од понедјељка до петка, од 8.00 до 20.00 часова и суботом од 8.00 до 14.00 часова. 

Грађа се посуђује на 15 (једна књига), односно 30 дана (двије књиге), уз давање на увид  чланске карте. 

Одједном је могуће посудити највише двије књиге.

Рок за посуђивање грађе могуће је једном продужити на број телефона:  

  1. Информативно-позајмно одјељење          Тел: 051/215-866, лок. бр. 118.
  2. Дјечије библиотеке „Борик“                       Тел: 051/257-217

 

Није могуће посудити референтну грађу (приручници, енциклопедије, лексикони и сл.) и књиге које садрже вриједне ликовне прилоге, географске карте, цртеже и сл.

Из магацина Библиотеке, односно Фонда униката и других затворених збирки, грађа се не посуђује изван Библиотеке.

На кориштење ван Библиотеке није могуће посудити серијске публикације.