ISSN и УДК

ISSN и УДК

ISSN и УДК

Контакт особа: Бојана Милошевић - часописи

Е-mail: bojana.milosevic@nub.rs

Tелефон: 051/215-859, локал 123

Контакт особа: Doc. Dr sci Хелена Лајшић - зборници

Е-mail: helena.lajsic@nub.rs

Tелефон: 051/215-859, локал 122

ISSN

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) - Међународни стандардни број за серијске публикације се додјељује серијским публикацијама у штампаном или у електронском облику. Омогућава идентификацију и контролу свих сериjских публикација објављених на националном нивоу, будући да свака публикација посједује властити идентификацијски број.

Босанско-херцеговачки издавачи могу добити ISSN у Националној библиотеци БиХ у Сарајеву. Уз писмени захјев за додјелу овог броја потребно је приложити огледни примјерак часописа или копију насловне и других релевантних страница.

УДК

УДК

УДК прилога у часописима и зборницима

- Издавачи  научно-стручних публикација са територије РС достављају  часописе и зборнике у НУБ РС, ради класификације према систему УДК.

- Ради што прецизније  стручне класификације потребно је доставити прилоге са кључним ријечима и сажецима 10 дана унапријед (уколико се ради о већем броју радова неопходно је више времена).

- УДК број се штампа на почетној страни рада (изнад наслова).

АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ЧАСОПИСА

АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ЧАСОПИСА

Аналитичка обрада часописа континуирано се врши за слиједеће часописе: 

 1. Архив за техничке науке (Бијељина)
 2. Библиотекарство Српске
 3. Дефендологија
 4. Нови Путеви
 5. SportLogia
 6. Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву
 7. EMC-časopis za tržišne komunikacije / Apeiron
 8. Sport i zdravlje / Istočno Sarajevo
 9. Nova škola / Bijeljina
 10. Godišnjak fakulteta pravnih nauka / Apeiron
 11. Годишњак Правног факултета у Бањој Луци
 12. Српска правна мисао
 13. Herald
 14. Acta Economica
 15. Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS
 16. Политеиа
 17. JITA / Apeiron
 18. Anthropological aspects of sports... / Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 19. Quality of Life / Apeiron
 20. Contempory Materials / ANU RS
 21. Agroznanje
 22. Наша школа / Друштво педагога Републике Српске 
 23. Социолошки дискурс
 24. Филолог – часопис за језик, књижевност и културу
 25. Financing - научни часопис за економију
 26. Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву
 27. Трибуниа - Музеј Херцеговине Требиње
 28. Primus global / Visoka škola Primus
 29. Poslovne studije (časopis za poslovnu teoriju i praksu)
 30. Svarog - Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke / NUBL
 31. Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву
 32. Анали пословне економије - Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука
 33. Радови - часопис за хуманистичке и друштвене науке
 34. Economics - часопис за економску теорију и анализу
 35. Грађа о прошлости Босне - Одјељење друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске
 36. Прилози настави српског језика и књижевности - Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске
 37. AГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
 38. Гласник шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
 39. Наука : часопис за друштвене и хуманистичке науке / Слобомир П универзитета Бијељина
 40. Вјештак : часопис из области теорије и праксе вјештачења / Центар за вјештачење Бања Лука
 41. Аргументи / Савез независних социјалдемократа Бања Лука
 42. Topola : часопис Ј. У. Спомен-подручја Доња Градина
 43. Livestok Housing : Journal of Animal Science of Bosnia and Hercegovina
 44. Годишњак: часопис Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву
 45. Aktuelnosti / BLC College
 46. Traffic and Transport Theory and Practice : Journal for Traffic and Transport Research and Application / Apeiron
 47. Journal of Engineering & Processing Management
 48. International Journal of Electrical Engineering and Computing (IJEEC)
 49. Scripta Pediatrica: Časopis Udruženja Pedijatara Republike Srpske
 50. Културно насљеђе : часопис за научно-стручно истраживање, валоризовање и презентовање културног насљеђа
 51. Journal of Contemporary Economics
 52. Спортске науке и здравље / Apeiron
 53. Сестрински журнал / Apeiron
 54. Архив за правне и друштвене науке / часопис Правног факултета
 55. Журнал за безбједност и криминалистику
 56. Верзал: Часопис за културну баштину и науку о књизи / НУБ РС
 57. STED Journal : Journal of social and technological development / PIM Univerzitet

У сегменту  COBISS/OPAC могуће је претражити електронску базу НУБ РС, унутар које се наведени часописи аналитички обрађују (www.nub.rs - узајамни каталог)

      За вјеродостојност записа одговорна је Бојана Милошевић  

       (bojana.milosevic@nub.rs)