Како се учланити?

Право на кориштење грађе и услуга Библиотеке  стиче се учлањењем. Да бисте постали члан Библиотеке довољно је да са личном картом (за млађе од 18 година лична карта родитеља, односно старатеља) и уплатницом коју сте добили на нашој благајни приликом плаћања чланарине дођете у жељено одјељење (Информативно-позајмног одјељење, Дјечија библиотека „Борик“, Реферално одјељење са читаоницама, Одјељење страних читаоница или Одјељење периодичних публикација), гдје ће библиотекар извршити учлањење. При учлањењу кориснику се издаје чланска карта која гласи на име и презиме учлањеног лица и не смије је користити друго лице. У складу са Законом о заштити личних података, подаци о учлањеном кориснику су повјерљиви.