Накнаде за библиотечке услуге у 2023. години

1. ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ (Центар) са могућношћу коришћења дневне штампе 

-          Грађани, студенти и средњошколци --------------------------------------------------- 20 КМ

-          Физичка лица – страни држављани ---------------------------------------------------- 30 КМ

-          Пензионери ------------------------------------------------------------------------------------ 10 КМ

-          инвалиди рата од I до X групе ------------------------------------------------------------ 10 КМ

Право на бесплатно учлањење имају:

-          Ужи чланови породица погинулих бораца;

-          Запослени у установама културе:  

-          Дјечије позориште Републике Српске, 

-          Народно позориште Републике Српске,

-          Музеј Републике Српске,

-          Музеј савремене умјетности Републике Српске,

-          Архив Републике Српске,

-          Завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске,

-          Штићеници Удружења породица хранилаца дјеце без родитеља Бања Лука,

-          Чланови Удружења слијепих и слабовидих лица Републике Српске.

2. ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА „БОРИК

-          Ученици основних школа и дјеца предшколског узраста ------------------------  15 КМ

-          Дјеца инвалида рата од  I до X групе групе -------------------------------------------- 7 КМ

Право на бесплатно учлањење имају дјеца погинулих бораца 

3. БИБЛИОБУС

-          Грађани, студенти и средњошколци --------------------------------------------------- 10 КМ

-          Инвалиди рата од I до X групе групе ----------------------------------------------------5 КМ

4. ОДЈЕЉЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ЧИТАОНИЦА

(А, Б и Ц)  

-          Једнодневна чланарина................................................................................ 2 КМ

-          Седмична чланарина --------------------------------------------------------------------- 10 КМ

-          Мјесечна чланарина ---------------------------------------------------------------------- 15 КМ

-          Полугодишња чланарина-----------------------------------------------------------------20 КМ

-          Годишња чланарина ---------------------------------------------------------------------- 40 КМ

-          Учлањење у ИПО и читаоницу истовремено ---------------------------------------50 КМ

5. НАУЧНА ЧИТАОНИЦА  

-          Седмична чланарина --------------------------------------------------------------------- 20 КМ

-          Мјесечна чланарина ---------------------------------------------------------------------- 30 КМ

-          Полугодишња чланарина 50 КМ

-          Годишња чланарина --------------------------------------------------------------------- 100 КМ 

Право на бесплатно учлањење:

-          Ужи чланови породица погинулих бораца,

-          Штићеници Удружења породица хранитеља дјеце без родитеља,

-          Чланови Удружења слијепих и слабовидих лица Републике Српске. 

-          Учлањење у Информативно-позајмно одјељење и Одјељење студијских читаоница истовремено -------------------------------------------------------------------------------- 50 КМ

6. ОДЈЕЉЕЊЕ СТРАНИХ ЧИТАОНИЦА

Француска читаоница Виктор Иго, Њемачка читаоница Томас Ман, Амерички кутак и и Руски центар Руски мир:

-          Услуге страних читаоница могу користити сви чланови Библиотеке бесплатно. 

7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУБИБЛИОТЕЧКУ ПОЗАЈМИЦУ

-          За размјену једне  публикације/пошиљке унутар Босне и Херцеговине цијена је 8 КМ, односно, вриједност једне половине IFLA ваучера. 

-          За размјену једне  публикације/пошиљке ван граница Босне и Херцеговине цијена је 16 КМ, односно, противвриједност од једног цијелог  IFLA ваучера. 

8. ОСТАЛЕ БИБЛИОТЕЧКЕ УСЛУГЕ:  

-          Израда CIP записа -------------------------------------------------------------------------- 15 КМ

-          Додјела ISBN броја ------------------------------------------------------------------------- 10 КМ

-          УДК чланка у стручном или научном часопису ------------------------------------- 5 КМ

-          Аналитичка обрада -------------------------------------------------------------------------- 10 КМ

-          Услуге скенирања библиотечке грађе од 1 до 10 страна ------------------------1,5 КМ

-          Услуге скенирања библиотечке грађе од 1 до 20 страна ------------------------1 КМ

-          Једнократна услуга у Одјељењу периодике -----------------------------------------2 КМ 

-          Додјела DOI броја бесплатно

9. ПРИНТАЊЕ НА А4 ФОРМАТУ

-          од 1 до 10 страна -------------------------------------  0,11 КМ

-          од 11 до 50 страна ------------------------------------ 0,10 КМ

-          од 51 до 100 страна ----------------------------------  0,09 КМ

-          од 101 до 1 000 страна -------------------------------  0,08 КМ

-          преко 1000 страна ------------------------------------  0,05 КМ

10. ВИСИНА НАКНАДА ЗА КАШЊЕЊЕ ПРИЛИКОМ ВРАЋАЊА ПОЗАЈМЉЕНЕ ГРАЂЕ У ОДЈЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ И ДЈЕЧИЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ  БОРИК ИЗНОСИ:

-          за кашњење у трајању од деведесет (90) дана................ 6,00 КМ

-          за кашњење у трајању од шездесет (60) дана.................. 4,00 КМ

-          за кашњење у трајању од тридесет (30) дана................... 2,00 КМ