Накнаде за библиотечке услуге у 2015. години

ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА 

1. ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ  (Центар) са могућношћу коришћења Интернет клуба и дневне штампе 

Годишња чланарина износи: 

Информативно-позајмно одјељење

 • Грађани, студенти и средњошколци --------------------------------------------------- 20 КМ
 • Физичка лица – страни држављани ---------------------------------------------------- 30 КМ
 • Пензионери --------------------------------------------------------------------------------- 10 КМ
 • инвалиди рата од I до X групе ---------------------------------------------------------- 10 КМ

Право на бесплатно учлањење имају:

 • Ужи чланови породица погинулих бораца;
 • Запослени у установама културе:  

Дјечије позориште Републике Српске, 

Народно позориште Републике Српске,

Музеј Републике Српске,

Музеј савремене умјетности Републике Српске,

Архив Републике Српске,

Завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске,

 • Штићеници Удружења породица хранилаца дјеце без родитеља Бања Лука;
 • Чланови Удружења слијепих и слабовидих лица Републике Српске.
2. ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА БОРИК

са могућношћу коришћења Интернет клуба 

Годишња чланарина износи: 

 • Ученици основних школа и дјеца предшколског узраста ------------------------  15 КМ
 • Дјеца инвалида рата од  I до X групе групе ---------------------------------------------   7 КМ
 • Право на бесплатно учлањење имају дјеца погинулих бораца 
3. ОДЈЕЉЕЊЕ „ОБИЛИЋЕВО“  и ОДЈЕЉЕЊЕ „СТАРЧЕВИЦА“ 
 • Грађани, студенти и средњошколци -------------------------------------------------------  15 КМ
 • Ученици основних школа и дјеца предшколског узраста ---------------------------- 15 КМ
 • Инвалиди рата од од I до X групе ------------------------------------------------------------  7 КМ
 • Пензионери ------------------------------------------------------------------------------------------  7 КМ 

Право на бесплатно учлањење имају: 

 • Ужи чланови породица погинулих бораца,
 • Штићеници Удружења породица/хранитеља дјеце без родитеља.
 • Чланови Удружења слијепих и слабовидих лица Републике Српске;  
УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА

1. ОДЈЕЉЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ЧИТАОНИЦА

(„А“, „Б“ и „Ц“)  

 • Седмична чланарина --------------------------------------------------------------------- 10 КМ
 • Мјесечна чланарина --------------------------------------------------------------------- 20 КМ
 • Годишња чланарина --------------------------------------------------------------------- 40 КМ
 • Учлањење у ИПО и читаоницу истовремено --------------------------------------- 50 КМ

НАУЧНА ЧИТАОНИЦА  

 • Седмична чланарина --------------------------------------------------------------------- 20 КМ
 • Мјесечна чланарина ---------------------------------------------------------------------- 30 КМ
 • Годишња чланарина --------------------------------------------------------------------- 100 КМ 

Право на бесплатно учлањење:

 • Ужи чланови породица погинулих бораца,
 • Штићеници Удружења породица хранитеља дјеце без родитеља,
 • Чланови Удружења слијепих и слабовидих лица Републике Српске. 

Учлањење у Информативно-позајмно одјељење и Одјељење студијских читаоница истовремено ------------------ 50 КМ

2. ОДЈЕЉЕЊЕ СТРАНИХ ЧИТАОНИЦА:

Француска читаоница Виктор Иго, Њемачка читаоница Томас Ман,

Амерички кутак и и Руски центар Руски мир:

Услуге страних читаоница могу користити сви чланови Библиотеке бесплатно. 

3. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУБИБЛИОТЕЧКУ ПОЗАЈМИЦУ

 • За размјену једне  публикације/пошиљке унутар Босне и Херцеговине цијена је 8 КМ, односно, вриједност једне половине IFLA ваучера. 
 • За размјену једне  публикације/пошиљке ван граница Босне и Херцеговине цијена је 16 КМ, односно, противвриједност од једног цијелог  IFLA ваучера. 
ОСТАЛЕ БИБЛИОТЕЧКЕ УСЛУГЕ:  
 • Израда CIP записа -------------------------------------------------------------------------- 15 КМ
 • Додјела ISBN броја ------------------------------------------------------------------------- 10 КМ
 • УДК чланка у стручном или научном часопису --------------------------------------   5 КМ
 • Аналитичка обрада чланака------------------------------------------------------------------- 10 КМ
 • Додјела DOI броја - бесплатно
 • Услуге скенирања библиотечке грађе од 1 до 10 страна ---------------------------- 1,5 КМ
 • Услуге скенирања библиотечке грађе од 1 до 20 страна ----------------------------  1 КМ
 • Једнократна услуга у Одјељењу периодике --------------------------------------------  2 КМ 

Принтање на А-4 формату: 

 • од 1 до 10 страна -------------------------------------  0,11 КМ
 • од 11 до 50 страна ------------------------------------ 0,10 КМ
 • од 51 до 100 страна ----------------------------------  0,09 КМ
 • од 101 до 1000 страна -------------------------------  0,08 КМ
 • преко 1000 страна ------------------------------------  0,05 КМ