ISBN

ISBN програм

ISBN програм

Контакт особа: Марија Павловић, Љубица Милекић

Е-mail: cip.nub.rs@gmail.com

Tелефон051 211 460

Радно вријеме: од 8.00 до 15.00 часова (од понедјељка до петка)


За регистрацију у ISBN Агенцију издавач је дужан да достави Рјешење о упису у Регистар издавача Министарства просвјете и културе Републике Српске и попуњену одговарајућу приступницу (за издаваче или ауторе издаваче).

Издавач је дужан да материјал за каталогизацију (коначна верзија  рукописа прије штампања, у
електронском или штампаном облику) и попуњени захтјев за CIP достави лично или електронском
поштом најмање 48 сати раније.


Захтјеви за CIP се прихватају искључиво од издавача тј. особе именоване да у име издавача
сарађује са ISBN агенцијом и одјељењем за каталогизацију у публикацији (CIP).


Издавач је дужан да обавјести ISBN агенцију о било којој промјени у подацима од оних наведених
у приступници (промјена назива, особа именованих за сараднике, адресе, броја телефона, имејл).

Цијена регистрације издавача у ISBN агенцију: 30,00 КМ
Цијена CIP записа: 15,00 КМ
Цијена ISBN-а/ ISMN-a: 10,00 КМ
Услуга израде бар кода је бесплатна.

Начини плаћања: лично у благајни, уплатом на жиро рачун НУБ РС, бр. 562-099-00001695-65, или
по приспијећу рачуна на адресу издавача.

Шта је ISBN број?

Шта је ISBN број?

ISBN (International Standard Book Number- међународни стандардни број књиге) је јединствени и
непромјењиви идентификациони број који означава једну књигу или другу омеђену публикацију
без обзира на медиј на коме су објављене. Технички Комитет за документацију ISO–а (ISO/TC 46)
донио је Међународни стандард ISO 2108 којим се утврђују основе и поступци додјељивања
међународног стандардног броја књиге.

Практични аспекти ISBN система

Практични аспекти ISBN система

* ISBN је јединствени међународни идентификатор монографских публикација.
Додјељивање броја замјењује поступак креирања дугог библиографског записа, уштеда
времена и особља, избегнуто је умножавање грешака;
* ISBN омогућава израду и ажурирање пописа књижне трговине и библиографских база
података, као што је Books in print. Подаци о доступним књигама лако се могу пронаћи;
* Поручивање и дистрибуција књига углавном се врши помоћу ISBN броја; ово је брз и
ефикасан начин;
* ISBN је машински читљив у облику тринаестоцифреног EAN UCC бар кода. Брзо је и грешке
су избегнуте;
* ISBN је неопходан у руковању системима електронске продаје у књижарама;
* Права о издавању публикација су такође заснована на ISBN-у.

Публикације којима се додјељује ISBN

Публикације којима се додјељује ISBN

* штампане књиге и брошуре, укључујући и публикације објављене Брајевим писмом, као и географске карте (публикације разноврсне грађе са текстом);

* публикације мјешовитих медија са текстом;


* књиге на другим медијима:

  •  образовни филмови, видео филмови и слајдови;
  •  књиге на касетама и CD-овима;
  •  публикације у микро форми;
  •  машински читљиве траке;
  • oдискете;
  •  CD-ови;
  •  публикације представљене на Интернету;
  •  дигиталне копије штампаних монографских публикација;
  •  образовни или инструкциони софтвери;

 

 

Публикације којима се не додјељује ISBN:

 

* серијске публикације (ISSN центар за Босну и Херцеговину);
* музикалије (ISMN агенција Републике Српске);
* ефемерни штампани материјал као што су дневници, роковници, нотеси;
* рекламни материјал – продајни каталози, каталози књига, каталози за продају умјетничких
дјела без библиографске вредности, цјеновници, техничка упутства, позиви;
* сепарати из часописа;
* бојанке без текста, материјали за изрезивање;
* разгледнице, честитке;

* џепни и стони календари;
* обрасци, формулари, уписни листови;
* плакати, зидне новине и леци;
* програми приредби – позоришни и концертни;
* изложбени каталози без дужег текста;
* наставни програми и планови рада за образовне установе;
* штампане репродукције и каталози умјетничких дела без насловне стране и текста;
* игрице и играчке;
* звучни снимци;
* софтвер који је намјењен у сврхе које нису образовне или инструкционалне;
* персонализоване публикације

ISBN и електронска грађа

ISBN и електронска грађа

* са off-line публикацијама, као што су флопи дискови и CD-ROM-ови поступа се као и са
сваком другом публикацијом;
* оn-line производи могу бити потпуне, довршене публикације, као што је књига исписана на
Интернету. У овом случају један ISBN број је довољан;
* оn-line публикација може бити библиографска или нека друга база података која је
подложна промјенама. То се може поредити са енциклопедијом или рјечником који се
стално ажурирају на другим медијима, гдје и најмања допуна не проузрокује стварање
новог издања или новог ISBN-а. Једини значајне и/или структуралне измјене (укључујући
измјене у наслову) захтевају додјељивање новог ISBN-а;
* ако је оn-line публикација доступна у другим оперативним системима и/или командним
језицима, свако ”издање” ће захтјевати засебан ISBN;
* ISBN може добити одговарајући софтверски производ. Ако постоји више верзија једног
софтвера, свака верзија мора да има сопствени ISBN број;
* електронска пошта и слична саопштења не сматрају се омеђеном електронском
публикацијом и не добијају ISBN број

Начин укључивања издавача у ISBN систем

Начин укључивања издавача у ISBN систем

Издавач се укључује у ISBN систем у складу са правилима Међународног ISBN система и
међународне норме ISO 2108. Систем представља ISBN агенција Републике Српске смјештена у
Народној и универзитетској библиотеци РС. Укључивањем у систем подаци о издавачу објављују се у Глобални регистар издавача на сајту Међународне ISBN агенције.

Да би се укључио у систем, сваки издавач треба испунити  приступницу  и доставити Рјешење о упису у Регистар издавача Министарства просвјете и културе Републике Српске. Тиме улази у базу издавача РС и заузима мјесто у систему ISBN. Затим добија листу бројева за поједине наслове, као и упутство за њихову примјену.


Уколико је аутор уједно и издавач, односно објављује књигу у властитој режији а жели се укључити у ISBN систем, такође треба испунити одговарајућу  приступницу.


Сваки издавач у својој установи треба да одреди сарадника за ISBN који ће бити задужен да води евиденцију о кориштењу ISBN бројева.


Сарадник је такође дужан јавити сваку промјену адресе и телекомуникационих бројева, како би подаци о издавачима које НУБРС шаље Међународној агенцији били ажурни.

Обавезе издавача

Обавезе издавача

ISBN који је одштампан на публикацији увијек мора бити јасно уочљив.


Издавач је одговоран за грешке у штампању исправно додијељеног, важећег ISBN-а. Због тога се препоручује да се у самој издавачкој организацији оформи служба која ће интерно надзирати правилну примјену система и водити одговарајуће регистре. Издавач не смије употријебити друге ознаке, додавати бројеве или мијењати њихов редослијед.


ISBN се додјељује књизи прије него што се она појави у комерцијалној мрежи.

Упутства за додјелу ISBN

Упутства за додјелу ISBN

Једном искориштен ISBN не смије се додијелити новом измијењеном издању истог наслова или неком другом наслову.


ISBN се додјељује првом издању књиге и сваком сљедећем издању уколико доноси промјену  текста, повеза или формата.


Ново неизмијењено издање не добија нови ISBN, нити га добија репринт истог формата и истог издавача.


Превод дјела носи нови ISBN, али уз наслов оригинала треба навести и ISBN изворног издања.


Дјело на више језика: ако издавач исто дјело објављује на више језика, а сваки језик представља посебну публикацију, свако издање на поједином језику добија свој ISBN.


Исто дјело на више медија: ако издавач исто дјело објављује на више медија (папир, касета,
електронски облик), сваки медиј има свој ISBN.

Mонографске серије добијају два броја – ISSN и ISBN број. Један ISSN број за текући наслов (који ће остати непромијењен у свим појединачним свескама) и један ISBN број за сваку појединачну свеску (конгреси, савјетовања, симпозијуми …)

Гдје одштампати ISBN?

Гдје одштампати ISBN?

ISBN се мора појавити на самој публикацији. То је основно правило за функционисање система.


ISBN се мора појавити на самој публикацији на једном од предвиђених мјеста:


* на задњим корицама у доњем десном углу;
* у оквиру CIP каталогизације;
* на страни импресума;
* на полеђини насловне стране или у дну насловне стране;
* у дну задњег заштитног омота;
* на задњој страни заштитне кутије;
* у дну хрбта књиге (само када је броширани повез);
* на клапни (ако књига има клапну);
* на наљепници кутије ако се ради о касетама, дискетама, CD или DVD издањима;
* у насловном екрану електронске публикације (CD, Интернет страница);
* у уводним шпицама (филм, видео);
* на неком другом уочљивом месту са спољашње стране књиге.

ISBN у форми бар кода

ISBN у форми бар кода

Брза експанзија скенирања бар кода широм света довела је до споразума између GS1 (раније Међународно удружење за нумерисање производа (EAN) и Савета за јединствени код) и Међународне ISBN агенције и Међународне ISMN агенције, који омогућава конверзију ISBN-а у бар код EAN-13. На тај начин ISBN постаје међународни идентификатор компатибилан са свјетском шемом бар-кодирања. Представљање ISBN-а у форми бар кода EAN-13 мора бити изведено у складу са ISO / IEC 15420 (спецификација симбола бар кода EAN / UPC) који захтјева да употреба симбола EAN-13 буде у складу са препорукама GS1. EAN бар код се састоји од тринаест цифара.


Пример ISBN-а кодираног у EAN-13 симболу бар кода:

ISBN 978-99976-27-29-2


Када се користи у бар коду, ISBN мора бити приказан у облику читљивом људском оку непосредно изнад симбола бар кода EAN-13, коме претходи словна ознака ISBN.


Пример штампања ISBN-а у форми EAN-13 бар кода:
Препоручена локација EAN-13 бар кода за публикације је доњи десни квадратни дио полеђине, у близини хрбта.