Техничка служба

Техничка служба задужена је за:

  • послове обезбјеђења објекта и противпожарне заштите,
  • послове чувара и портира,
  • редовна дежурства на обезбјеђивању и чувању објекта,
  • познавање и руковање противпожарном опремом и системом видео надзора,
  • ефикасно функционисање на телефонској централи  и благовремено одговарање на позиве и усмеравање позива ка запосленима,
  • обављање послова возача за потребе директора, управе и свих других служби у оквиру Библиотеке по налогу,
  • обављње послова одношења и преузимања пошиљки,
  • одржавање хигијене целокупног објекта,
  • чишћење свих просторија, опреме и грађе и све друге послове по налогу руководиоца.