Техничка служба

Техничка служба:

  • одсјек техничке службе (послови обезбјеђења, против-пожарне заштите, одржавања објекта и опреме и послови возача),
  • одсјек за одржавање чистоће.