Управа

ДИРЕКТОР: Љиља Петровић Зечић, проф. српског језика и књижевности

СЕКРЕТАР: Љиљана Бабић, дипл. правник

 

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

  1. Рајко Леканић, дипл. ек., директор Поштанске штедионице Републике Српске,
  2. мр Татјана Марић, стручни сарадник за цјеложивотно учење, Ректорат Универзитета у Бањој Луци,
  3. проф. др Марија Бургић Радмановић, шеф Одјељења за дјечију и адолесцентну психијатрију Универзитетске болнице – Клинички центар Бања Лука,
  4. Милана Копрена, дипл. педагог, педагог у ОШ „Бранко Радичевић“ Бања Лука,
  5. Иво Туркеш,  дипл. ек., директор Омладинске задруге „КАБ“.