Платформа COBISS - Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси

У информатичком друштву, библиотека су незаобилазни центри знања, а њихов задатак је и евидентирање резултата "интелектуалне продукције". Своју улогу, међутим, не могу обављати ако њихово функционисање није подржано савременом информационом и комуникационом технологијом. Такође не могу успешно да функционишу као усамљена острва, већ морају да се повезују и на тај начин обезбеђују услове за дијалог и сарадњу као најбољу основу за развој сваке државе и међународне заједнице у целини.

Заједница југословенских националних библиотека прихватила је 1987. године систем узајамне каталогизације као заједничку основу библиотечко-информационог система и система научних и технолошких информација Југославије, а улогу носиоца развоја организационих решења и програмске опреме преузео је Институт информацијских знаности (IZUM) из Марибора.

IZUM је 1991. године промовисао систем COBISS (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси) као надградњу система узајамне каталогизације. Тада почео да се користи исти акроним и за припадајућу програмску опрему. Због распада Југославије, библиотеке ван Словеније су потом иступиле из заједничког система узајамне каталогизације, али постепено су скоро све обновиле сарадњу са IZUM-ом и данас у својим државама изграђују аутономне библиотечко-информационе системе на платформи COBISS-а са узајамном каталогизацијом у мрежи COBISS.Net.

COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG и COBISS.AL су ознаке за аутономне библиотечко-информационе системе који се изграђују у појединим државама (Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарска и Албанија). У Босни и Херцеговини постоје два система, јер се једна од њене две конститутивне јединице (Република Српска) 2013. године одлучила за успостављање аутономног система COBISS.RS. У Албанији, систем COBISS.AL тренутно се успоставља без сарадње националне библиотеке.

Споразум о успостављању мреже COBISS.Net и слободном протоку библиографских записа који се креирају у аутономним библиотечко-информационим системима Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Словеније и Србије био је потписан 2003. године. У име бугарских библиотека, Национална библиотека Бугарске је 2006. године такође потписала споразум. Одредбе тог споразума је 2013. године потписивањем посебних изјава прихватила и група библиотека из Албаније. Националне библиотеке Албаније и Косова биле су већ више пута позване да се придруже пројекту COBISS.Net, али су то до сада одбијале. Интересовање већине осталих библиотека је неспорно.