Када је отворена Библиотека?

Библиотека је за кориснике отворена од понедјељка до петка, од 8.00 до 20.00 часова и суботом, од 8.00 до 14.00 часова.

Одјељење „Старчевица“ отворено је од понедјељка до петка, од 9.00 до 19.00 часова и суботом, од 9.00 до 14.00 часова.

Одјељење „Обилићево“ отворено је од понедјељка до петка, од 9.00 до 19.00 часова и суботом, од 9.00 до 14.00 часова.

Дјечије библиотеке „Борик“ отворено је од понедјељка до петка, од 8.00 до 20.00 часова и суботом, од 8.00 до 14.00 часова.