Приступ рачунарима

Кориштење информатичко-технолошке програмске и хардверске подршке те рачунарске мреже (жичане и бежичне) за кориснике Библиотеке је у потпуности бесплатно.

За рад на фиксним рачунарима довољно је ваљано чланство у Библиотеци. За приступ бежичној мрежи потребни су корисничко име и лозинка који се могу добити на пријавници за читаонице или у Рачунарско-програмерском центру ЈУ НУБ РС (канцеларија 18).

Корисницима су на услузи рачунари с оперативним системом Microsoft Windows (Руски центар и А читаоница) и Linux (интернет клуб).
На рачунарима с оперативним системом Windows могу се користити (Word, Еxcel, Power Point) програми из програмског пакета Microsoft Office.

На рачунарима с Linuks оперативним системом на услузи су програми (Writer, Calc и Impress) програмског пакета Open Office.

Број расположивих рачунара за кориснике у отвореном приступу:

  • Интернет клуб у приземљу 5
  • Руски културни центар "Русский мир" 6
  • Читаоница периодике 2
  • А читаоница 1
  • Научна читаоница 1
  • Одјељење Борик 5
  • Одјељење Старчевица 4
  • Одјељење Обилићево 3