Репродуковање грађе

Библиотека корисницима омогућава самостално копирање дијелова књиге или појединих чланака из часописа, само за властите потребе, у складу са Законом о ауторском правима.

Физичким и правним лицима Библиотека омогућава репрографске услуге за грађу која се налази у њезину фонду, а у складу са Законом о ауторским правима те Законом о заштити и очувању културних добара.

Правна лица одговарајућој организационој јединици Библиотеке подносе писмени захтјев за израду копија, фотографија и дигитализованих записа.

На основу писменог захтјева израђују се дигитализоване копије.

Наруџбе за репрографске услуге корисници предају лично у читаоницама.

Репрографске услуге и дигитализација наплаћују се према важећем Цјеновнику Библиотеке.

Библиотека ради заштите грађе забрањује копирање:

  • грађе из посебних збирки
  • новинског фонда
  • оштећене грађе
  • рестауриране грађе.

Грађа за скенирање мора се показати библиотекару који ће одобрити или ускратити скенирање, у складу с наведеним правилима.