УДК

УДК прилога у часописима и зборницима

- Издавачи  научно-стручних публикација са територије РС достављају  часописе и зборнике у НУБ РС, ради класификације према систему УДК.

- Ради што прецизније  стручне класификације потребно је доставити прилоге са кључним ријечима и сажецима 10 дана унапријед (уколико се ради о већем броју радова неопходно је више времена).

- УДК број се штампа на почетној страни рада (изнад наслова).

ISSN и УДК

Контакт особа: Бојана Милошевић - часописи

Е-mail: bojana.milosevic@nub.rs

Tелефон: 051/215-859, локал 123

Контакт особа: Doc. Dr sci Хелена Лајшић - зборници

Е-mail: helena.lajsic@nub.rs

Tелефон: 051/215-859, локал 122