Заоставштина Ђорђа Костића

Као дио мозаика који употпуњује слику о завјештањима НУБ РС, налази се у Библиотеци и Заоставштина Ђорђа Костића (1908–1994). Брижљиво спакована у два кофера на којима пише „Contents: Historical Newspaper ʼS. Strugleʼ and ʼFraternityʼ – American edition for Research“, грађа је 1995. године стигла из Канаде.
 На наљепницама залијепљеним у унутрашњости кофера је поред пописа годишта часописа записано и: „Заоставштина официра Ђорђа J. Костића, пок. артил. капетана I класе. Рођен 1. априла 1908. године у Дервенти, Реп. Српска, умро 15. септембра 1994. год. у Торонту, Онт. Канада.“
Комплети часописа из ове збирке су ријеткост и њихова вриједност с научноисторијског, културног и националног становишта је изузетна. Значајна су и објашњења која је написао уз сваки комплет.

Тако се уз часопис Равна гора: периодични лист СНО „Дража Михаиловић“ који је у периоду од двије године, 1949. и 1950, изашао у десет бројева наводи сљедеће објашњење: „Одмах по доласку нове емиграције (послератне) почело је у Канади оштро гложење Срба и Југословена. У току рата ови су последњи имали превагу и били доста инфилтрирани и комунизмом, а све под вођством Петра Булата и његова листа ʼГласа Канадских Србаʼ. Велика помоћ Југословенима био је Адам Прибићевић. То гложење 1949. и 1950. довело је до цепања Српске народне одбране на стварну српску и ону југословенску у току чега се са стране националних Срба издавала маса летака, билтена ит. сл., а главно је био овај билтен ʼРавна Гораʼ. Овде је његов комплет од десет бројева.“ Претражујући каталоге увјерили смо се да овај часопис не посједује чак ни Конгресна библиотека у Вашингтону, нити иједна од 150 библиотека чланица Виртуелне библиотеке Србије.
Братство: месечни часопис за национално јединство Срба такође не постоји у библиотекама ових простора. Излази од 1954. године и у Заоставштини су сви бројеви закључно са 2005 годином.
У напомени уз комплет часописа Српски весник наводи се: „Осим Српске Борбе као главног гласила клуб Др. С. Драшковића Душан Силни издавао је и часопис Српски Весник са лакшим штивом и вестима намењеним нашим војницима по логорима у Немачкој. Излазио је од маја 1947. до 24. априла 1949, односно до масовног исељавања из Немачке преко мора. Свега 23 броја...“
Весник се налази једино у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, али некомплетан.
За Српску борбу: уједињено Српство у слободној Србији која почиње излазити у логору у Њемачкој 1946. Костић биљежи: „Првих 31 број Српске Борбе како је излазио у окупираној Немачкој. Орган клуба Душан Силни, после Свети Сава, популарно ʼДрашковићевог Клубаʼ према оснивачу и претседнику Др. Слободану Драшковићу.“ Испод је руком дописано: „даљи бројеви су разног новинског облика и на крају као часопис, а излазили су у Фр. и после у U.S.A.“ У заоставштини се налазе сви бројеви закључно са 2004 годином. Дио (некомплетних) годишта овог часописа посједују Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске.

 

Контакт: мр Вања Шмуља, виши документариста

Е-пошта: vanja.smulja@nub.rs