Мисија

Јавна установа Народна и универзитетска библиотека Републике Српске је национална колијевка културе, науке, образовања и умjетности. Идући у корак са развојем библиотекарства и информационих технологија, а пратећи потребе својих корисника, она континуирано развија знања и вјештине потребне да на савремен начин и уз примјену савремених технологија прикупља, чува, обрађује и даје на кориштење грађу корисницимa њених фондовa.

Она је савремена, динамична и умреженa институциja саткана од знања и информација. Приступ свим њеним ресурсима је неограничен, чиме она значајно доприноси афирмацији демократског, мултинационалног, мултикултуралног и мултиконфесионалног друштва. 

Мисија Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске је да континуираним усавршавањем стечених знања и усвајањем нових вјештина сакупља, чува и учини доступним знање и информације, имајући стално на уму да како расте количина записаног знања тако расте и број могућих корисника тога знања. Сакупљајући, чувајући и чинећи га доступним она омогућава да знање расте више од вишег, дајући огроман допринос развоју културе, просвјете, образовања, науке и умјетности, чиме испуњава и мисију промоције националног идентитета, културе, насљеђа, те напретка националне свијести кроз бољитак знања.