Информативно-позајмно одјељење

Информативно-позајмно одјељење Градске јединице ЈУ НУБ PC је културно, образовно и информационo полазиште Града Бања Луке.

Својим корисницима оно омогућава креативно и квалитетно провођење слободног времена, описмењавање, читање, учење, обавјештење, сазнавање,  јачање културних и духовних потенцијала. Услуге пружа свим корисницима, без обзира на њихову старост, пол, друштвени статус, нацију, вјеру, расу или било која друга обиљежја. 

Приступ књигама je слободан, a књижни фонд садржи наслове класичне и популарне литературе, као и књиге из свих области људског знања.

Уписом на Информативно- позајмно одјељење стичете право позајмице књига, читање дневне штампе и кориштење интернет клуба.

У сваком тренутку можете се обратити библиотекарима - информаторима за помоћ, препоруку и упућивање у распоред књига на полицама.

Ha Информативно-позајмном одјељењу свакодневно се организују посјете ученика, студената и библиотекара из Републике Српске, Босне и Херецеговине и региона. 

Чланска карта важи календарску годину, a радно вријеме одјељења je од 8 до 20 часова и суботом од 8 до 14 часова. 

Све информације можете добити на број телефона 051/215-866 или лично, доласком у библиотеку.