Одјељење Обилићево

Одјељење Обилићево дјелује у саставу Градске јединице ЈУ НУБ PC. Књижни фонд састоји се од литературе за одрасле и дјецу.

Приступ књигама je слободан и дозвољено je да сами бирате књиге које Вас занимају. Библиотекари-информатори ће Вам пружити помоћ при одабиру књига и њиховом смјештају на полицама.

Библитека има и дио референсне збирке (енциклопедије, рјечници, лексикони) коју можете користити у просторијама наше читаонице.

Чланови библиотеке могу користити читаоницу и интернет клуб.

Чланска карта важи календарску годину. Двије књиге се могу позајмити на мјесец дана, a једна на 15 дана.

Библиотека се налази у Улици Царице Милице la (дворана Обилићево).

Радно вријеме je од 9 до 19 часова и суботом од 9 до 14 часова, a број телефона 051/466-993.