Одјељење некњижне грађе

Одјељење некњижне грађе у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске сачињавају сљедеће збирке:

  • Картографска збирка

У њој се налазе карте, атласи и мапе различитих размјера. Саставни дио ове збирке чине планови градова и збирка туристичких водича.

  • Збирка музикалија, фонодокумената и аудио-визуелне грађе

Сачињавају је штампане ноте, фонодокументи (грамофонске плоче, звучне и видео касете, компакт дискови, CD-ROM-ови) и аудио-визуелна грађа.

Посебну вриједност ове збирке представљају рукописна дјела (ноте) познатог композитора, мелографа и етномузиколога Владе Милошевића.

  • Збирка фотодокумената и графике

Поред тематски разноврсне збирке фотографија и разгледница, вриједност овој збирци дају оригиналнe графикe, графичке мапе и репродукције које се налазе у саставу ове збирке.

  • Збирка плаката и документационог материјала

Ова збирка је најбројнија. Својом специфичношћу могу се издвојити плакати Народног позоришта Бања Лука из половине прошлог вијека. Најзаокруженију цјелину чине плакати којима се најављују активности Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске од њеног оснивања 1936. године па до данас, чиме се може пратити њен развојни пут.

  • Збирка електронских публикација

Електронски документи и мултимедијална грађа чине саставни дио ове збирке. 

Све збирке некњижне грађе које се прикупљају, чувају и обрађују у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске доступне су корисницима и могу се користити у читаоници.