Управа

Управни одбор ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске чини пет чланова. 
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: 
  1. Душан Поповић (предсједник)
  2. Кристина Мрђа,
  3. Верица Глиговић.

ДИРЕКТОР: Љиља Петровић Зечић, проф. српског језика и књижевности

СЕКРЕТАР: Вања Кењало, дипл. правник