Новости и обавјештења

Carlo Rotella - The City in Literature

American Corner Banja Luka invites you to attend the lecture that will be given by Carlo Rotella, director of American Studies and Professor of English at Boston College. The main subject of Rotella’s lecture will be “the City in Literature”. The audience will be introduced with several excerpts from famous American novels, which deal with this theme.

Rotella has written extensively on the post-industrial transformation of American cities.  He says the changes that cities undergo are reflected in elements of culture including art, architecture, music and sports, including one of his favorite areas of interest: the art of boxing.

 

Carlo Rotella, Professor of English and American Studies at Boston College, has written extensively on the post-industrial transformation of American cities.  He says the changes that cities undergo are reflected in elements of culture including art, architecture, music and sports, including one of his faorite areas of interest: the art of boxing.  In his essay «Cut Time» Rotella writes about an experience that he had while teaching at Lafayette College in Easton, PA.  There he befriended a young student named Russell who spent his free time working out at a local boxing gym.  The essay tells the story of Russell's romance with boxing, which began because Russell sought «life experience» he could not get on campus, and which ended when he had learned some hard lessons about himself and the difference between the classroom and the ring.  «Cut Time» received the L. L. Winship/PEN New England Award and was a finalist for the Los Angeles Times Book Prize.

Carlo Rotella is the author of the books:

  • The Rust Belt,

  • October Cities.

He contributes regularly to the Washington Post Magazine, and his work has also appeared in The New York Times, The Boston Globe, the Chicago Tribune, Boston Magazine, Harper's, and so on.

He grew up in Chicago and was educated at the University of Chicago Laboratory Schools, Wesleyan University (B.A.), and Yale University (Ph.D. in American Studies).

*****************************************************

Carlo Rotella, професор енглеског језика и америчких студија на Бостонском колеџу, у својим књигама детаљно пише о пост-индустријским промјенама које су наступиле у америчким градовима.  Он сматра да се те промјене одражавају у елементима културе, укључујучи умјетност, архитектуру, музику и спорт, као једну од његових омиљених области: умјетност бокса.  У свом есеју «Cut Time» Rotella говори о искуству на Лафајет колеџу у Пенсилванији које је стекао за вријеме свог предавања на истом.  Ту се спријатељио са младим студентом Rusell-ом који је слободно вријеме проводио тренирајући бокс.  Есеј даље прича причу о Rusell-овој љубави према боксу која се родила зато што је Rusell почео да трага за «животним искуством» које није могао да стекне на факултету, а која је завршила када је спознао неке чињенице о себи и увидио разлику између учионице и ринга.  «Cut Time» jе освојио награду L.L. Winship /PEN New England Award, а номиниран је за Los Angeles Times Book Prize.

Carlo Rotella је аутор књига:

  • The Rust Belt,

  • October Cities.

Стални је сарадник часописа Washington Post и његови радови такође излазе у New York Times-у, Boston Globe-у Chicago Tribune-у, Boston Magazin-у, Harper’s-у и многим другим.

Одрастао је у Чикагу.  Факултетско образовање је стекао на Чикашком универзитету, магистрирао на Универзитету Wesleyan, а докторирао на Yele-у.

Уторак, 19. септембар 2006. у 18:30 h

American Corner/Амерички кутак

Царице Милице 1А (Дворана Обилићево/Мејдан)

Бања Лука

To top