Гдје наручити грађу?

За рад у читаоницама грађа се посуђује на пулту Универзитететске јединице Библиотеке, на првом спрату, те у Читаоници периодике у приземљу.
Грађа која се износи ван Библиотеке посуђује се на пулту Информативно-позајмног одјељења на међуспрату Библиотеке.