Библиографија Републике Српске

Библиографско-археографско одјељење обједињује два сегмента библиотечке дјелатности: чување, заштиту и обраду старе и ријетке књиге и израду текуће и ретроспективне библиографије Републике Српске.

Према важећем Закону о библиотечкој дјелатности Народна и универзитетска библиотека Републике Српске израђује националну ⎼ текућу и ретроспективну ⎼ библиографију Републике Српске. Библиографија Републике Српске, као текућа национална библиографија, региструје издавачку продукцију у Републици Српској. Израђује се de visu на основу обавезног примјерка Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, а обухвата монографске публикације издате у току текуће и претходне године. Библиографски је описана сва књижна грађа са тла Републике Српске, од оснивања до данас.

Контакт:
Др Јелена Јањић
E-mail: jelena.janjic@nub.rs