Француска читаоница "Victor Hugo"

Француска читаоница је основана у јануару 2000. године сарадњом НУБ РС и Канцеларије Француске Амбасаде у Бањој Луци. 

Замишљена је као центар ширења француске културе и опремљена је аудиовизуелним уређајима потребним да би се корисницима боље приближило подручје француског језика. 

Посједује фонд од 1000 наслова монографских публикација на француском језику, књиге за дјецу, часописе, енциклопедије и рјечнике. 

Читаонички простор располаже са 8 читалачких мјеста. 

Овај мултимедијални центар посједује аудио-визуелну технику и материјале корисне за учење језика, филмове, музичка дјела и документарни материјал за презентације. 

У оквирима читаонице се, у сарадњи са Француским институтом,  организују организују изложбе везане за француску историју и културу, бројна предавања и књижевне вечери. 

Контакт: Огњенка Савановић 

Такмичење у Француском диктату ће се одржати 25. марта 2015. године у 18:00 часова у ЈУ НУБ РС

Такмичење у Француском диктату ће се одржати 25. марта 2015. године у 18:00 часова у ЈУ НУБ РС

Формулар за пријаву за такмичење у Француском диктату