Приступ интернету

Кориштење информатичко-технолошке програмске и хардверске подршке те рачунарске мреже (жичане и бежичне) за кориснике Библиотеке је у потпуности бесплатно.

Библиотека је с интернетом повезана великом брзином/пропусношћу од 100 Мb/s.

У свим корисничким просторима Библиотеке може се користити услуга бежичног приступа интернету.
Брзина је преноса података у бежичној мрежи до 11 Mb/s, а код фиксних корисничких рачунара 100 Mb/s.
Бежична мрежа je заштићена и приступ јој је у могућ уз лозинку.
За рад у бежичним мрежама довољно је чланство у Библиотеци и лозинка коју корисници могу добити бесплатно на пријавници за читаонице.