Међубиблиотечка позајмица

Услугом међубиблиотечке позајмице омогућавамо вам да грађу из фондова других библиотека користите у читаоницама Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Грађа се користи искључиво у читаоници током рока који наведе библиотека која је шаље. За међународну размјену рок је 30 дана, а за размјену унутар Босне и Херцеговине – 15 дана, уколико није другачије наглашено. У размјени учествују све публикације које немају статус старе и ријетке књиге, посебног фонда или архивског примјерка. Статус одређује библиотека у чијем власништву се публикација налази.
Да би олакшала међународну сарадњу IFLA је 1995. године за своје чланице увела IFLA ваучере као средство плаћања у међубиблиотечкој размјени.
Један цијели IFLA ваучер вриједи 8 евра и покрива трошкове међународне размјене за једну публикацију. Половина IFLA ваучера у вриједности од 4 евра покрива трошкове копирања до 15 страница текста.
Да бисте наручили грађу посредством међубиблиотечке позајмице:

  • Треба да знате тачан наслов и аутора, без обзира на то да ли је ријеч о књизи или чланку из периодике,
  • Треба да попуните образац захтјева и пошаљете га на наведену адресу или да се обратите лично са својим захтјевом библиотекару који је задужен за услуге међубиблиотечке позајмице.

Захтјев за међубиблиотечку позајмицу

CAPTCHA image for SPAM prevention If you can't read the word, click here.