Одјељење периодичних публикација

Лична карта Периодике

НУБ РС прикупља, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација који садржи 2200 наслова часописа  и 1380 наслова новина из свих области људског старалаштва, што овај фонд чини посебно вриједним  и уникатним.

Дио фонда чини 65 наслова часописа из 19 вијека. Сербске летописи, Старинар, Српски магазин, Босанска вила, Бранково коло, Побратим, Славено-сербски магазин,  Novine serbske izъ carstvuющega grada Vienne, Стражилово, Школски вијесник су само неки од њих.

У оквиру пројекта дигитализације дигитализовани су часописи од значаја за културно наслијеђе Републике Српске и Босне и Херцеговине.  Ове колекције су доступне на интернет страници библиотеке  http://digital.nub.rs а претраживе су  по аутору наслову и кључним ријечима.

Након обраде грађа се даје на кориштење у читаоници Периодике.

Електронски каталог  часописа и новина периодике са укупно 3580 наслова омогућава претрагу са било које приступне тачке.

 

 

Издавачи научно-стручних публикација са територије РС достављају часописе и зборнике у НУБ РС, ради класификације према систему УДК.

На захтјев издавача који желе да сваки појединачни чланак или прилог буду претраживи у електронском каталогу врши се аналитичка обрада часописа. Уз аналитичку обраду значајно је одредити DOI број, линк који води до електронске верзије часописа, и омогућава читање сваког чланка у пуном тексту.

DOI ознака се додјели сваком чланку када и УДК ознака, а након извршене аналитичке обраде, уноси се у COBISS записе, тако да је сваки чланак могуће читати у пуном тексту из Електронског каталога.

Примјер:

OSGOOD Schlatter`s disease in young Basketball Players / Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Slobodan Simović, Snežana Bijelić, Milorad Maran, Dario Kalacun. - Način pristupa (URL): dx.doi.org/10.5550/sgia.1002074

U: SportLogia [Štampano izd.]. - ISSN 1986-6089. - God. 6, br. 2 (decembar 2010), str. 74-79.

796.323.2:616-001

COBISS.BH-ID 1848088 

Каталошки запис чланка који је објављен у часопису SportLogia, претражив је по наслову и по ауторима , што је омогућила  аналитичка обрада.

УДК ознака омогућава бржу претрагу по стручним скупинама унутар електронског каталога.

DOI ознака омогућава читање електронске верзије чланка.

У сегменту COBISS/OPAC могуће је претражити електронску базу НУБ РС, унутар које се наведени часописи аналитички обрађују.     

Обрада саставних дијелова часописа или омогућава израду Библиографије часописа, као и Персоналних библиографија научних радника и истраживача.

За вјеродостојност записа одговорна је Бојана Милошевић. (bojana.milosevic(at)nubrs)