Управа

ДИРЕКТОР: Љиља Петровић Зечић, проф. српског језика и књижевности

СЕКРЕТАР: Вања Кењало, дипл. правник

 

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

  1. Душан Поповић (предсједник)
  2. Кристина Мрђа
  3. Верица Глиговић