Импресум

Уредништво портала ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске:
  • мр Мирела Шарић, уредник
  • Милан Шекара, припрема слика 
  • Далибор Панчић, организација садржаја 
Развој портала
  • Далибор Панчић