Образовање библиотекара

Материјал за полагање стручног испита 2023. године

Материјал за полагање стручног испита 2023. године

 

 

Информације, термини и пријеве за стручни испит у ЈУ НУБ РС 2023. годинe

Информације, термини и пријеве за стручни испит у ЈУ НУБ РС 2023. годинe

Теме за стручни испит

Теме за стручни испит

Полагање стручног испита је, у складу са Законом о библиотечкој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ , бр. 52/01, члан 39., 40., 41. и 42.) и Законом о измјенама и допунама Закона о библиотечкој дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ , 112/08, члан 39.), законска обавеза за запослене у библиотечкој  дјелатности. Стручни испит се полаже након годину дана стручног оспособљавања у библиотеци за запослене са високим и вишим образовањем, односно шест мјесеци за запослене са средњим образовањем.

Стручни испит се, на основу члана 39. став 3.  Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ , бр. 52/01, 39/03 и 112/08), члана 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ , бр. 118/08, 11/09), те Правилника о програму стручног испита у библиотечкој дјелатности и начину његовог полагања („Службени гласник Републике Српске“ , бр. 19/10), организује и спроводи у ЈУ  Народној и универзитетској  библиотеци Републике Српске. 

Стручни библиотечки испити одржавају се једном годишње. Пријаве за Стручни испит достављају се у мјесецу  марту. Консултативни и инструктивни семинари одвијају се у априлу и мају. Полагање испита одржава се крајем маја. Обавезу полагања стручног испита имају сви запослени у библиотечкој дјелатности.

 

АЛФАБЕТСКИ КАТАЛОГ - МЕНТОР ЖЕЉКА КОМЛЕНИЋ

 

ПРЕДМЕТНИ КАТАЛОГ - МЕНТОР БИЉАНА ПАПИЋ

 

СТРУЧНИ КАТАЛОГ - МЕНТОР БОЈАНА МИЛОШЕВИЋ

 

ОСНОВИ БИБЛИОТЕКАРСТВА - МЕНТОР ТАТЈАНА ДУНОВИЋ

 

ОСНОВИ БИБЛИОГРАФИЈЕ - МЕНТОР ЈЕЛЕНА ЈАЊИЋ

 

ИСТОРИЈА ПИСМА, КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКА - МЕНТОР ВАЊА ШМУЉА

 

ОСНОВИ БИБЛИОТЕЧКЕ ИНФОРМАТИКЕ - МЕНТОР ВЛАДИМИР РИСОЈЕВИЋ

Правилници