Библиографско-рефералне и каталошке информације

На захтјев корисника библиотекари пружају стручну помоћ и услуге:

  • утврђивање извора и проналажење информација у публикацијама Референсне збирке,
  • проналажење сложенијих библиографских података,
  • тематска селекција библиографских записа и израда листинга на основу базе података,
  • истраживања фактографских података на основу Референсне збирке и других фондова ЈУ НУБ РС,
  • обрада тематских захтјева на основу претраживања информативних извора, селекције докумената и проналажење података у публикацијама.