Стара и ријетка књига

Библиографско-археографско одјељење обједињује два сегмента библиотечке дјелатности: чување, заштиту и обраду старе и ријетке књиге и израду текуће и ретроспективне библиографије Републике Српске.

Стару и ријетку књигу, према Закону о библиотечкој дјелатности, сачињавају рукописи, рукописне и штампане књиге, периодика и друга библиотечка грађа насталa до краја XIX вијека, ријетке књиге, одређени примјерци периодичних издања и друге ријетке библиотечке грађе настале у XX вијеку.
Стара и ријетка књига је покретно културно добро, те стога посебно чуван и заштићен дио књижног фонда. Најзначајнија намјенa ове збирке је да се наша, али и страна, књижна и културна баштина заштити и сачува од пропадања, те да се стручњацима различитих профила омогуће што потпунија историјска, књижевна, језичка, социолошка и друга истраживања.
У збирци се налазе и књиге које су припадале Српској читаоници, коју је прије 146 година у Бањој Луци основао Васа Пелагић. Уз сарадњу друштва Просвјета и у споразуму са Српском читаоницом, на чијем се челу тада налазио прота Душан Кецмановић, 1936. године основана је Народна библиотека. Велики број књига поклон је проте Душана Кецмановића о чему постоје и записи на књигама. Најстарија књига сачувана у овој збирци је из средине XVI вијека.
У Збирци старе и ријетке књиге као посебна драгоцјеност чувају се три књиге из личне библиотеке Петра Кочића. Власништво доказује печат Петра Кочића са аутографом, отиснут на предлисту једне књиге и насловним страницама двију књига, као и биљешка библиотекара да су поклон Милке Кочић, пишчеве супруге.

Контакт:
Др Јелена Јањић
E-mail: jelena.janjic@nub.rs