Завичајна збирка

Формирање Завичајне збирке у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, која представља дио националног фонда, регулисано је Законом о библиотечкој дјелатности Републике Српске. Под завичајним фондом подразумијева се грађа која се својим садржајем односи на одређену географску, политичку, културну, историјску и економску средину. Да би грађа била комплетна, неопходна је сарадња са другим институцијама (музеји и архиви) које могу помоћи у прикупљању овог драгоцјеног материјала.
Завичајни фонд представљају двије основне групе библиотечког материјала:

  1. грађа која је по свом садржају завичајног карактера,
  2. локална продукција или грађа која је по мјесту издавања или штампања у вези са завичајем. Узимајући у обзир наведено, Завичајни фонд Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске у свом саставу окупља: дјела аутора који су рођени на територији завичаја, дјела аутора који живе или су живјели на територији завичаја, духовно су везани за ово подручје без обзира на мјесто рођења,
  3. дјела која се својим садржајем односе на завичај или говорe о личностима које му припадају, објављена било гдје у свијету,
  4. дјела која су издата или штампана на територији завичаја.

Селекцијом, која се углавном односи на старија и ријетка издања Завичајне збирке, изваја се грађа за дигитализацију која подразумијева заштиту оригиналних књига и обезбјеђивање и побољшавање приступа садржају публикација.

Збирка је физички издвојена од осталог фонда, заштићена и може се користити у читаоничким просторијама Библиотеке.

Контакт особа: Биљана Папић
E-mail: biljana.papic@nub.rs