Серијске публикације

НУБ РС прикупља, чува, проучава и даје на коришћење фонд серијских публикација који садржи 2200 наслова часописа  и 1380 наслова новина из свих области људског старалаштва, што овај фонд чини посебно вриједним  и уникатним.

Саставни дио овог фонда чини 65 наслова часописа из 19 вијека.

Часописи од значаја за културно наслијеђе Републике Српске и Босне и Херцеговине се у дигиталној форми налазе на интернет страници библиотеке  http://digital.nub.rs 

Електронски каталог  часописа и новина периодике са укупно 3580 наслова омогућава претрагу са било које приступне тачке.

Након обраде грађа се даје на кориштење у читаоници.

Осим ажурирања електронског каталога у оквиру одјелења се врши УДК класификација чланака и аналитичка обрада часописа са подручја Републике Српске.

У сегменту  COBISS/OPAC могуће је претражити електронску базу НУБ РС, унутар које се наведени часописи аналитички обрађују (www.nub.rs - узајамни каталог)

Из података које даје каталошка обрада израђују се ретроспективне и текуће библиографије чланака за часописе.