Ријеч директора

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске представља мост између богатог насљеђа прошлости и будућности усмјерене ка захтјевима савременог информационог друштва.

Као центар националног памћења, образовања и културе стоји на услузи својим корисницима нудећи приступ богатим фондовима монографских и серијских публикација, те по европским стандардима дигитализованој грађи. Путем својих сервиса даје неопходну подршку стварању једне велике, систематизоване  и лако доступне базе информација. 

Представљања књига, јавна читања, изложбе, концерте, симпозијуме, трибине, предавања, те сарадњу са другим културним и образовним институцијама, не прихватамо само као испуњење законских обавеза већ и као нашу изабрану и одговорну улогу промотера знања, образовања и учења.

И на крају, наш основни циљ је да обезбиједимо брзу и прецизну услугу уз професионалне компетенције и пријатан третман свима без обзира на вјеру, нацију, боју коже, пол и статус.

Љиља Петровић Зечић