Запослени

Национална јединица

Национална јединица

 
ВИБ РС Центар
 • Мр Жељка Комленић, библиотекар савјетник
Одјељење ISBN/ISMN и служба CIP-а 
 • Марија Павловић, виши библиотекар
 • Љубица Милекић, виши библиотекар
DOI агенција РС 
 • Горан Талијан, информатичар
Одјељење за издаваштво, програме и односе с јавношћу
 • Тања Ступар Трифуновић, библиотекар
Центар за дигитализацију
 • Бојана Милошевић, библиотекар савјетник
 • Ратка Марић, виши библиотекар
 • Милена Вртунић, архивар
Библиографско-археографско одјељење 
 • Др Јелена Јањић, библиограф савјетник 
Одјељење библиотека цјелина и легата 
 • Мр Вања Шмуља, библиотекар савјетник

Универзитетска јединица

Универзитетска јединица

Реферално одјељење са читаоницама  
 • Данка Делић, библиотекар савјетник
 • Др Хелена Лајшић, библиотекар савјетник
 • Огњенка Савановић, виши библиотекар
 • Др Александар Саша Грандић, виши библиотекар
 • Зоран Требовац, библиотекар
 • Мара Милаковић, виши књижничар
 • Сандро Глишић, књижничар
Одјељење периодичних публикација  
 • Бојана Милошевић, библиотекар савјетник
 • Нада Џепина, самостални књижничар
 • Бригита Петковић, књижничар  
Одјељење страних читаоница  
 • Мр Соња Пржуљ, библиотекар
 • Ратка Марић, виши библиотекар
 • Огњенка Савановић, библиотекар савјетник
 • МА Љубица Милекић, виши библиотекар 
Одјељење за међубиблиотечку позајмицу
 • Ратка Марић, виши библиотекар 
Научноинформациони центар
 • Мр Мирела Шарић, библиотекар савјетник

Градска јединица

Градска јединица

Информативно-позајмно одјељење  
 • Александра Рендић, виши библиотекар
 • Саша Леви, библиотекар
 • Александра Улетиловић, библиотекар
 • Весна Јовић, библиотекар
 • Александра Стошић, библиотекар  
Дјечија библиотека „Борик“ 
 • Мр Александра Чворовић, виши библиотекар
 • Душанка Гајић, виши књижничар
 • Весна Диздаревић, самостални књижничар  
Одјељење „Старчевица“
 • Бранимирка Васић, књижничар
Одјељење „Обилићево“
 • Невена Мећава, самостални књижничар
Завичајно одјељење
 • Оријана Вуковић, библиотекар

Матична служба

Матична служба

Одјељење за матичне послове
 • Мр Татјана Дуновић, библиотекар савјетник
Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе 
 • Биљана Папић, библиотекар савјетник
 • Мр Срђан Живановић, виши библиотекар
 • Татјана Миљевић, библиотекар
 • МА Љубица Милекић, виши библиотекар
 • Мр Споменка Кузмановић, библиотекар савјетник
 • Милијана Бојић, библиотекар
 • Весељка Каралић, самостални књижничар
 • Ирена Станишић, библиотекар
 • Миљка Бунић, књижничар 
Рачунарско програмерски центар
 • Горан Талијан, информатичар
 • Срђан Војводић, графички дизајнер

Заједничке службе

Заједничке службе

Управа
 • Љиља Петровић Зечић, директор
 • Љиљана Бабић, секретар 
Служба општих послова 
 • Тања Милетић, секретарица директора
 • Стеванија Чегар, дактилограф економ
 • Милена Вртунић, архивар  
Служба рачуноводства
 • Слађана Дамијановић, шеф рачуноводства
 • Радојка Ивић, рачуновођа 
Техничка служба
 • Араповић Славко, противпожарна заштита
 • Млађенка Шешић, књиговезац
 • Радивоје Туцкешић, портир
 • Младен Миличевић, возач
 • Велимир Рачић, портир
 • Нада Лазић, телефониста
 • Ранка Тубић, спремачица
 • Миломирка Кнежевић, спремачица
 • Нада Станковић, спремачица
 • Рајка Максимовић, спремачица