Запослени

Сектор виртуелне библиотеке Републике Српске

Сектор виртуелне библиотеке Републике Српске

 
Центар виртуелне библиотеке Републике Српске
 • Мр Жељка Комленић, библиотекар савјетник
Одсјек за сервис и контакт са чланицама система
 • Ивана Јованић, библиотекар
Центар матичне дјелатности
 • Мр Татјана Дуновић, библиотекар савјетник

Сектор универзитетске јединице

Сектор универзитетске јединице

 

Одјељење за научне и стручне информације
 • МА Споменка Кузмановић, библиотекар савјетник
Одјељење за научне и стручне информације
 • Данка Делић, библиотекар савјетник
 • Др Александар Саша Грандић, виши библиотекар
Одсјек научних база
 • Др Хелена Лајшић, библиотекар савјетник
Одсјек међубиблиотечке позајмице и студијских читаоница
 • Ратка Антић, виши библиотекар
Одјељење за научно-информациону дјелатност
 • Мр Мирела Шарић, библиотекар савјетник
Одјељење фонда универзитетске јединице 
 • Ранка Тубић, књижничар
 • Сандро Глишић, књижничар

Сектор градске јединице

Сектор градске јединице

Информативно-позајмно одјељење и служба Библиобус 
 • Александра Рендић, виши библиотекар
 • Саша Леви, библиотекар
 • Александра Улетиловић, библиотекар
 • Срђан Каралић, библиотекар
 • Александра Стошић, библиотекар
 • Зоран Требовац, библиотекар
 • Бранимирка Васић, књижничар
Дјечије одјељење
 • Мр Александра Чворовић, виши библиотекар
 • Душанка Гајић, виши књижничар
 • Весна Диздаревић, самостални књижничар 
Завичајно одјељење
 • Оријана Вуковић, библиотекар
 • Невена Мећава, самостални књижничар

Сектор библиотечко-информационе дјелатности

Сектор библиотечко-информационе дјелатности

Одјељење монографских публикација
 • Биљана Папић, библиотекар савјетник
Одсјек за набавку библиотечке грађе 
 • Милијана Бојић, библиотекар
 • Миљка Бунић, књижничар 
Одсјек за обраду библиотечке грађе 
 • Мр Срђан Живановић, виши библиотекар
 • Татјана Миљевић, библиотекар
 • Соња Пржуљ, библиотекар
 • Весна Јовић, библиотекар
 • Душица Липовац, библиотекар
Одсјек периодичних публикација
 • Бојана Милошевић, библиотекар савјетник
 • Нада Џепина, самостални књижничар
 • Бригита Ивановски Петковић, књижничар
Одјељење некњижне грађе
  • Огњенка Савановић, библиотекар савјетник
  • Тања Ступар Трифуновић, библиотекар
  Одјељење за програме и односе са јавношћу
  • Александра Глишић, стручни сарадник
  • Тања Ступар Трифуновић, библиотекар
  Рачунарско програмерско одјељење
  • Горан Талијан, информатичар
  • Срђан Војводић, информатичар

  Сектор заједничке службе

  Сектор заједничке службе

  Управа
  • Љиља Петровић Зечић, директор
  • Љиљана Бабић, секретар 
  Служба за опште и правне послове
  • Тања Милетић, секретарица директора
  • Стеванија Чегар, дактилограф економ
  • Милена Вртунић, архивар  
  Одјељење за економске и финансијске послове
  • Слађана Дамијановић, шеф рачуноводства
  • Радојка Ивић, рачуновођа 
  Одјељење техничке службе

  • Одсјек техничке службе

   • Славко Араповић, референт против-пожарне заштите
   • Велибор Рачић, референт против-пожарне заштите
   • Младен Миличевић, референт против-пожарне заштите
   • Радивој Туцкешић, домар

  • Одсјек техничке службе

   • Нада Станковић, спремачица
   • Миломирка Кнежевић, спремачица
   • Рајка Максимовић, спремачица
   • Јадранка Маричић, спремачица